20 października 2015

KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE KONKURSU NA PROJEKT KŁADKI

Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o. organizator Konkursu na kładkę św. Ducha w Gdańsku informuje, że 19 października 2015 r. zakończyły się prace sądu konkursowego. Konkurs na kładkę łączącą Długie Pobrzeże z północnym cyplem Wyspy Spichrzów został zorganizowany jako wstęp do realizacji jednego z celów publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zawiązanego między Gminą Miasta Gdańska a Konsorcjum Immobel Multibud do zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Prace konkursowe złożyło siedem zaproszonych zespołów projektowych.

 

Po analizie prac pod kątem techniczno-użytkowym, ochrony dziedzictwa kulturowego, wartości architektonicznych i bezpieczeństwa żeglugi oraz dyskusji, zespół sędziowski złożony z przedstawicieli organizatora i gminy oraz wskazanych przez nią ekspertów, postanowił przyznać dwie równorzędne zwycięskie nagrody po 25 tysięcy złotych każda. Równorzędne nagrody otrzymali:

• ASA Sp. z. o.o. Autorskie Studio Architektury z Rzeszowa

• STUDIO BEDNARSKI Ltd z Londynu

 

Przyznano trzecią nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych dla:

• AIM Ireneusz Maksymiuk z Białegostoku

 

Pozostałe zespoły zajęły miejsca w kolejności:

• BASIS s.c. Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka z Wrocławia

• KD KOZIKOWSKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z Gdańska

• ROCHMAN DROHOMIRECKI ARCHITEKCI z Sopotu

• EUROPROJEKT GDANSK SA z Gdańska

 

Z pracowniami architektonicznymi, które zajęły równorzędne zwycięskie miejsca organizator podejmie negocjacje zmierzające do wyłonienia biura, które zaprojektuje Kładkę Św. Ducha. Uroczyste podpisanie umowy z autorami projektu wybranego do realizacji oraz prezentacja wszystkich prac konkursowych odbędą się po zakończeniu negocjacji w terminie podanym w odrębnym komunikacie.

 

Sekretarze konkursu:

Barbara Szczerbowska

Andrzej Kosicki

← Powrót do aktualności