19 stycznia 2016

KOMUNIKAT PRASOWY W SPRAWIE KONKURSU NA PROJEKT KŁADKI

Granaria Development Gdańsk Sp. z o. o., organizator konkursu na Kładkę św. Ducha w Gdańsku, informuje, że zakończyły się prace związane z wyborem projektanta, który zaprojektuje kładkę łączącą Długie Pobrzeże z północnym cyplem Wyspy Spichrzów.

Prace konkursowe złożyło siedem zaproszonych zespołów projektowych. Były to:

ASA Sp. z. o. o. Autorskie Studio Architektury z Rzeszowa

STUDIO BEDNARSKI Ltd z Londynu

AIM Ireneusz Maksymiuk z Białegostoku

BASIS s. c. Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka z Wrocławia

KD KOZIKOWSKI DESIGN Pracownia Architektoniczna z Gdańska

ROCHMAN DROHOMIRECKI ARCHITEKCI z Sopotu

EUROPROJEKT GDANSK SA z Gdańska

Po analizie prac pod kątem techniczno - użytkowym, ochrony dziedzictwa kulturowego, wartości architektonicznych i bezpieczeństwa żeglugi, zespół sędziowski, złożony z przedstawicieli organizatora i Miasta oraz wskazanych przez nich ekspertów, postanowił przyznać dwie równorzędne zwycięskie nagrody po 25 tysięcy złotych każda.

Otrzymali je:

ASA Sp. z. o. o. Autorskie Studio Architektury z Rzeszowa

STUDIO BEDNARSKI Ltd z Londynu

Trzecią nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymała pracownia:

AIM Ireneusz Maksymiuk z Białegostoku

W ostatnich dniach grudnia 2015 r. konsorcjum Immobel & Multibud wraz z przedstawicielami Miasta, wszechstronnie analizując wyniki konkursu, wybrało projekt autorstwa Studio Bednarski Ltd. z Londynu.

Rozstrzygnięcie to otwiera drogę do realizacji jednego z celów publicznych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego, zawiązanego między Miastem Gdańsk, a konsorcjum Immobel & Multibud, powołanego do zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów.

W skład sądu konkursowego wchodzili:

 1. Wiesław Bielawski - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej
 2. Dariusz Chmielewski - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 3. Bartłomiej Hofman -  Prezes Zarządu Immobel Poland
 4. Wojciech Ciurzyński - Prezes Zarządu Multibud
 5. Andrzej Duch - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury UMG
 6. prof. Marcin Gawlicki - Instytut Architektury Krajobrazu, KUL
 7. Wojciech Grabianowski - RKW Rhode Kellermann Wawrowsky
 8. Jacek Kosmólski - Urząd Morski w Gdyni
 9. Jacek Skrzyński - Dyrektor Techniczny Multibud
 10. Bartłomiej Polnik - Kierownik projektu Immobel Poland
 11. prof. Antoni Taraszkiewicz - dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
 12. prof. Edmund Wittbrodt - Politechnika Gdańska

Zakończenie całości prac budowlanych związanych z Kładką Św. Ducha nastąpi na przełomie 2018/2019 r.

 

← Powrót do aktualności